ESF

Moduly pro navazující magisterské studium


Analytická chemie pro kulturní dědictví a archeologii

Analytická chemie ve forenzních vědách

Analýza potravin

Farmaceutická analýza

Klinická analytická chemie

(c) Ondřej Kurka, 2012