ESF

Uskutečněné akce


24.-26. 9. 2014
Konference projektu MOSYP


7. 3. 2014
seminář „Odborná komunikace: Aktuality v probíhajícím výzkumu“


10. 1. 2014
seminář „Odborná komunikace: Prezentace výsledků“


27. 11. 2013
seminář „Ionization in LC-MS“


21. 10. 2013
přednáška „Průtočné techniky ve studiu nekovalentních interakcí hmotnostní spektrometrie“


27. 9. 2013
seminář „Odborná komunikace: Prezentace výsledků“


20. 6. 2013
seminář „Pokroky ve výzkumu“


5. 6. 2013
přednáška „Objasňování transportu látek přes modelové biologické membrány“

doc. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR Praha

21. 5. 2013
přednáška „HPLC-ICP-MS for speciation analysis of metal complexes with phytosiderophores and determination of metalloproteins“

Mgr. Kamila Štěpánková

15. 5. 2013
workshop „Studium fosfolipidových membrán“

Ing. Jana Svítková, Slovenská Technická univerzita, Bratislava

14.-16. 5. 2013
workshop „MetaboLynx and MarkerLynx – nástroje pro zpracování hmotnostně- spektrometrických dat“

Mathias Hoffmann, Ph.D., Waters

3. 5. 2013
přednáška „On thermally induced transformations of chemically bonded stacionary phases for liquid chromatography“

Dr. Wojciech Prus, Ph.D.

19. 4. 2013
přednáška „Alternativní rozpouštědla v (nejen) analytické chemii“

doc. RNDr. Michal Roth, CSc., Ústav analytické chemie AV ČR

4. 4. 2013
přednáška „Vývoj metod na HPLC kolonách Kinetex“

Dr. Heiko Behr, Phenomenex

2. 4. 2013
workshop „Troubleshooting LA-ICP-MS“

Mgr. Michaela Vašinová, Ph.D., Ústav chemie, PřF MU v Brně

2. 4. 2013
přednáška „Základní aspekty metody LA-ICP-MS a její využití pro sledování distribuce prvků v pevných materiálech“

Mgr. Michaela Vašinová, Ph.D., Ústav chemie, PřF MU v Brně

22. 3. 2013
seminář „Pokroky ve výzkumu“


18.-20. 2. 2013
workshop „MALDI iontová mobilita MS“

Alexander Muck, Waters

18. 2. 2013
přednáška „Kapilární elektroforéza mikroobjektů a nanoobjektů“

RNDr. Jan Petr, Ph.D., Katedra analytické chemie, PřF UP Olomouc

5. 2. 2013
přednáška „Hydrophilic of hydrophobic? Using of segmented flow for the characterization of capillary wall“

Mgr. Pavlína Ginterová, Katedra analytické chemie, PřF UP Olomouc

přednáška „Characterization of-beta-amyloid by Raman spectrometry“

Mgr. Jana Prešerová, Katedra analytické chemie, PřF UP Olomouc

6. 12. 2012
přednáška „Superheated droplet as a tool for ultrafast pathogens identification of bacteria“

Mgr. Adam Přibylka, Katedra analytické chemie, PřF UP Olomouc

3. 12. 2012
přednáška „Elektrochemická detekce v kapalinové chromatografii“

RNDr. David Jirovský, Ph.D., Katedra analytické chemie, PřF UP Olomouc

23. 10. 2012
přednáška „Porous open tubular capillary columns: How (not) to control the polymerization“

Mgr. Radim Knob, Katedra analytické chemie, PřF UP Olomouc

1. 10. 2012
přednáška „NMR spektrometr picoSpin 45“

Lukáš Plaček, Ph.D., Pragolab, Praha

20.-22. 6. 2012
workshop „Aplikace kvantově-chemických výpočtů v analytické chemii“

doc. Jana Roithová, Ph.D., Univerzita Karlova, Praha

4. 6. 2012
přednáška „Arsenic: The monster groundwater menace in South Asia. Gas Phase Chemiluminiscence to measure arsenic.“

prof. Purnendu Dasgupta, University of Texas at Arlington, Texas, USA

23. 4. 2012
přednáška „Separace a detekce – dva aspekty jednoho procesu“

RNDr. David Jirovský, Ph.D., Katedra analytické chemie, PřF, UP

16. 4. 2012
seminář doktorandů „Odborná komunikace“ – konverzace v anglickém jazyce

RNDr. Jan Petr, Ph.D., Katedra analytické chemie, PřF, UP

4. 4. 2012
přednáška a workshop „Spektrometrie se zdrojem ICP: Principy a fyzikální vlastnosti“

prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., Masarykova Univerzita, Brno

19. 3. 2012
přednáška „The design and utility of stacked ring ion guides“

Dr. Matt Kennedy, Waters, Manchester, Velká Británie

5. 3. 2012
seminář doktorandů „Odborná komunikace“ – videoprezentace

prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr., Katedra analytické chemie, PřF, UP

13.2. 2012
výuka nových a inovovaných předmětů pro magisterské studium (letní semestr)

ACH/IMCHA - Imunochemie a imunoanalýza
ACH/KRIM - Kriminalistika
KBB/MBMET - Molekulárně biologické vyšetřovací metody
ACH/PAC - nové úlohy z forenzní analytické chemie v rámci předmětu Pokročilá analytická chemie
ACH/PAC - nové úlohy z klinické analytické chemie v rámci předmětu Pokročilá analytická chemie
ACH/PP - Základy práva

13.2. 2012
výuka nových a inovovaných předmětů pro bakalářské studium (letní semestr)

ACH/SOP - Seminář k oborové praxi
ACH/ACC - nové úlohy z analytické instrumentace v rámci předmětu Cvičení z analytické chemie

27. 1. 2012
seminář „Odborná komunikace“ - řešení disertačních prací

prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr., Katedra analytické chemie, PřF, UP

9.-13. 1. 2012
Úlohy z forenzní a klinické analytické chemie v rámci cvičení z aplikované analytické chemie


13. 12. 2011
přednáška „Benefits and limitations of ionic liquid matrices in MALDI-MS analyses of biomolecules“

prof. Andreas Rizzi, University of Vienna, Rakousko

1. 11. 2011
výuka nových předmětů pro magisterské studium (zimní semestr)

ACH/APFOR - Analytické aplikace ve forenzních vědách
ACH/FKTO - Forenzní a klinická toxikologie
ACH/KLCH - Klinická analytická chemie

výuka inovovaných předmětů (zimní semestr)

ACH/CHO - Chemie ovzduší
ACH/CHV - Chemie vody
(c) Ondřej Kurka, 2012