ESF

Aktuality


31. 10. 2014

Ukončení projektu (tisková zpráva)

24. 3. 2014

Tisková zpráva

7. 3. 2014

Seminář „Odborná komunikace: Aktuality v probíhajícím výzkumu“ v učebně 1.033 v 9.00.

10. 1. 2014

Seminář „Odborná komunikace: Prezentace výsledků“ v učebně 2.060 v 9.00.

27. 11. 2013

Seminář prof. Rista Kostiainena: „Ionization in LC-MS“ v učebně LP-2060 ve 14.00.

21. 10. 2013

Přednáška RNDr. Petra Fryčáka, Ph.D.: „Průtočné techniky ve studiu nekovalentních interakcí hmotnostní spektrometrie“ v učebně LP-2060 v 15.00.

27. 9. 2013

Seminář „Odborná komunikace: Prezentace výsledků“ v učebně 2.060 v 9.00.

26. 9. 2013

Tisková zpráva

28. 6. 2013

Tisková zpráva

20. 6. 2013

Seminář „Pokroky ve výzkumu“ v rámci předmětu Odborná komunikace v učebně 2.060 v 9.00.

5. 6. 2013

Přednáška doc. Dr. Ing. Tomáše Navrátila: „Objasňování transportu látek přes modelové biologické membrány“ v učebně LP-2.060 ve 13.00

21. 5. 2013

Přednáška Mgr. Kamily Štěpánkové: „HPLC-ICP-MS for speciation analysis of metal complexes with phytosiderophores and determination of metalloproteins“ v učebně LP-2006 v 15.30

15. 5. 2013

Workshop Ing. Jany Svítkové: „Studium fosfolipidových membrán“, laboratoř 2.063 v 10.00

14.-16. 5. 2013

Workshop Mathiase Hoffmanna, Ph.D.: „MetaboLynx and MarkerLynx – nástroje pro zpracování hmotnostně-spektrometrických dat“, laboratoř 2.065

3. 5. 2013

Přednáška Dr. Wojciecha Pruse, Ph.D.: „On thermally induced transformations of chemically bonded stacionary phases for liquid chromatography“ v učebně 2.060 ve 13.00

19. 4. 2013

Přednáška doc.RNDr. Michala Rotha, CSc.: „Alternativní rozpouštědla v (nejen) analytické chemii“, v učebně 2.060 ve 13.00

4. 4. 2013

Přednáška: „Vývoj metod na HPLC kolonách Kinetex“, v učebně 2.060 ve 13.00

2. 4. 2013

Workshop Mgr. Michaely Vašinové, Ph.D.: Troubleshooting LA-ICP-MS“, laboratoř 2.067 v 15.00

2. 4. 2013

Přednáška Mgr. Michaely Vašinové, Ph.D.: „Základní aspekty metody LA-ICP-MS a její využití pro sledování distribuce prvků v pevných materiálech“, v učebně 5.008 ve 13.30

18.-20. 2. 2013

Workshop: „MALDI iontová mobilita MS“, laboratoř 2.065

18. 2. 2013

Přednáška RNDr. Jana Petra, Ph.D.: Kapilární elektroforéza mikroobjektů a nanoobjektů, ve 14.00 v učebně 5.008 (budova Přírodovědecké fakulty UP Olomouc).

11. 2. 2013
výuka nových předmětů (LS)

bakalářské studium:
Analytická instrumentace v praxi

magisterské studium:
Potravinářské techonolige a biotechnologie
Separace a identifikace izomerů
Chemie a technologie léčiv

5. 2. 2013

Přednáška Mgr. Pavlíny Ginterové: „Hydrophobic of hydrophilic? Using of segmented flow for the characterization of capillary wall“ a Mgr. Jany Prešerové: „Characterization of beta-amyloid by Raman spectrometry“, ve 14.00 v učebně 2.006 (budova Přírodovědecké fakulty UP Olomouc).

3. 12. 2012

Přednáška Mgr. Adama Přibylky: Superheated droplet as a tool for ultrafast pathogens identification of bacteria, ve 14.00 v učebně 1.027 (budova Přírodovědecké fakulty UP Olomouc).

3. 12. 2012

Přednáška RNDr. Davida Jirovského, Ph.D.: Elektrochemická detekce v kapalinové chromatografii, ve 13.00 v učebně 2.060 (budova Přírodovědecké fakulty UP Olomouc).

23. 10. 2012

Přednáška Mgr. Radima Knoba: Porous layer open tubular capillary columns: How (not) to control the polymerization, v 15.00 v učebně 2.006 (budova Přírodovědecké fakulty UP Olomouc).

1. 10. 2012

Přednáška Lukáše Plačka, Ph.D.: NMR spektrometr picoSpin 45, ve 13.30 v učebně 2.060 (budova Přírodovědecké fakulty UP Olomouc).

17. 9. 2012
výuka nových předmětů (ZS)

bakalářské studium:
Angličtina pro analytickou praxi

magisterské studium:
Chemie potravin
Analýzy potravin a přírodních produktů
Senzorická analýza
Kontrola chemických léčiv
Monitorování lékových hladin
Analytické aplikace v chemii žitovního prostředí

23. 4. 2012

Přednáška RNDr. Davida Jirovského, Ph.D.: Separace a detekce – dva aspekty jednoho procesu, ve 13.15 v učebně 5.008 (budova Přírodovědecké fakulty UP Olomouc).

4. 4. 2012

Proběhne seminář doktorandů v anglickém jazyce spojený s přednáškou prof. Viktora Kanického na téma "IES & ICP-MS" a s workshopem ICP-MS pro interní PhD studenty.

19. 3. 2012

V rámci projektu MOSYP se bude ve 13.00 v posluchárně 1.029 konat přednáška "The Design And Utility Of Stacked Ring Ion Guides" (Matt Kennedy, Manchester, UK)

5. 3. 2012

Proběhne seminář doktorandů v anglickém jazyce, programem bude promítání odborných materiálů týkajících se hmotnostní spektrometrie a následná diskuze.

13. 2. 2012
výuka nových předmětů (LS)

bakalářské studium:
Seminář k oborové praxi

magisterské studium:
Kriminalistika
Molekulárně biologické vyšetřovací metody
Základy práva
Imunochemie a imunoanalýza
(c) Ondřej Kurka, 2012