ESF

Řešitelský tým OP VK MOSYP

hlavní manažer projektu:

prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.

metodik Bc programu:

RNDr. Jan Petr, Ph.D.

metodik Mgr programu:

doc. RNDr. Vítězslav Maier, Ph.D.
doc. Ing. Vladimír Havlíček, Dr.

metodik PhD programu:

prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.

asistent metodiků:

Hana Stašková

asistent manažera:

Ing. Petra Taborská

projektový manažer (PSUP):

Ing. Eva Sehnalová

lektor Bc. modulu:

Ing. David Milde, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
Mgr. Adam Přibylka

lektor Mgr. modulů:

RNDr. Pavlína Baizová, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
RNDr. Petr Fryčák, Ph.D.
RNDr. David Jirovský, Ph.D.
RNDr. Barbora Papoušková, Ph.D.
Mgr. Zdenka Bartošová
Mgr. Lucie Hartmanová
Mgr. Monika Jarošová
Mgr. Lukáš Kučera
Mgr. Ondřej Kurka
Mgr. Eva Marková
Mgr. Petra Nováková
Mgr. Roman Papoušek
Mgr. Volodymyr Pauk
Ing. Kristína Slováková
Mgr. Hana Švecová
(c) Ondřej Kurka, 2012