ESF

Základní informace


Projekt OP VK „MOSYP - Modulární výuka jako nástroj odezvy vzdělávacího systému na potřeby praxe“ umožňuje studentům chemických oborů garantovaných Katedrou analytické chemie rozšířit své znalosti a dovednosti a zvýšit svoji konkurenceschopnost. Bude vytvořeno šest modulů, z toho pět bude určeno pro navazující magisterské studium analytické chemie a jeden pro bakalářské studium oboru chemie, jejichž ukončení bude studentovi přiznáno v dodatku k diplomu.

Bakalářský studijní obor Chemie bude inovován modulem „Instrumentální techniky v analytické praxi“, kde je důraz kladen na oblast použití analytické instrumentace v laboratořích podnikatelských subjektů a dalších potenciálních zaměstnavatelů a jazykové kompetence studentů. Navazující magisterský obor Analytické chemie bude postupně rozšířen pěti moduly: „Analytická chemie ve forenzních vědách“, „Analytická chemie životního prostředí“, „Klinická analytická chemie“, „Analýza potravin“ a „Farmaceutická analýza“. Modulární výuka umožní studentům výběr profilace v rámci jednoho studijního oboru. V rámci zvyšování odborných a jazykových kompetencí v doktorském studiu budou vytvořeny tři předměty „Odborná komunikace“, „Pokroky a novinky v chemii“ a „Seminář k pokrokům v chemii“, které budou vyučovány každý semestr z významné části v anglickém jazyce.

(c) Ondřej Kurka, 2012