ESF

Magisterské studium


Modul pro magisterské studium: „Analytická chemie ve forenzních vědách“


Název předmětu STAG Počet kreditů Forma zakončení Semestr Rozsah výuky (Př+Cv+Sem) Vyučující
Analytické aplikace ve forenzních vědách ACH/APFOR 4 Zp, Zk ZS 3+0+1 Kurka
Kriminalistika ACH/KRIM 2 Zk LS 2+0+0 Policie ČR-OKTE
Forenzní a klinická toxikologie ACH/FKTO 2 Zk ZS 2+0+0 Fryčák
Molekulárně biologické vyšetřovací metody KBB/MBMET 2 K LS 1+0+1 Vrzal (KBB)
Základy práva ACH/PP 2 K LS 1+0+1 Škurek (právnická fakulta)
Úlohy z forenzní analýzy v rámci předmětu
ACH/PAC
(c) Ondřej Kurka, 2012