ESF

Magisterské studium


Modul pro magisterské studium: „Klinická analytická chemie“


Název předmětu STAG Počet kreditů Forma zakončení Semestr Rozsah výuky (Př+Cv+Sem) Vyučující
Forenzní a klinická toxikologie ACH/FKTO 2 Zk ZS 2+0+0 Fryčák
Klinická analytická chemie ACH/KLCH 4 Zp, Zk ZS 2+0+2 Petr
Molekulárně biologické vyšetřovací metody KBB/MBMET 2 K LS 1+0+1 Vrzal (KBB)
Bioanalytické metody ACH/BANM 2 K LS 1+0+0 Petr
Základy práva ACH/PP 2 K LS 1+0+1 Škurek (právnícká fakulta)
Úlohy z klinické analýzy v rámci předmětu
ACH/PAC
(c) Ondřej Kurka, 2012