ESF

Magisterské studium


Modul pro magisterské studium: „Farmaceutická analýza“


Název předmětu STAG Počet kreditů Forma zakončení Semestr Rozsah výuky (Př+Cv+Sem) Vyučující
Kontrola chemických léčiv ACH/KOCHL 4 Zp, Zk ZS 3+0+1 TEVA
Monitorování lékových hladin ACH/MONLH 2 K ZS 2+0+0 Fryčák
Separace a identifikace izomerů ACH/SEI 2 Zk LS 2+0+0 Pauk
Základy chemie léčiv ACH/ZCHEL 2 Zk LS 2+0+0 Pluháček
Základy práva ACH/PP 2 K LS 1+0+1 Škurek (právnická fakulta)
Úlohy z farmaceutické analýzy v rámci předmětu
ACH/PAC
(c) Ondřej Kurka, 2012