ESF

Magisterské studium


Modul pro magisterské studium: „Analytická chemie pro kulturní dědictví a archeologii“


Název předmětu STAG Počet kreditů Forma zakončení Semestr Rozsah výuky (Př+Cv+Sem) Vyučující
Materiály a techniky uměleckých děl ACH/MATE 2 Zp ZS 2+0+0 Michalčáková
Pigmenty a barviva uměleckých děl ACH/PIBA 2 Zp LS 2+0+0 Michalčáková
Archeometrie pro hmotné kulturní dědictví ACH/AHKD 2 Ko ZS 2+0+0 Kučera
Úvod do památkové technologie ACH/UDT 2 Ko LS 1+1+0 Kuneš (NPÚ)
Úvod do dějin péče o hmotné kulturní dědictví ACH/DPH 2 Ko LS 1+1+0 Vácha (NPÚ)
Základy práva ACH/PP 2 Ko LS 1+0+1 Škurek (PF)
Archeometrické laboratorní úlohy v rámci předmětu
ACH/APCHC
(c) Ondřej Kurka, 2012