ESF

Magisterské studium


Modul pro magisterské studium: „Analýza potravin“


Název předmětu STAG Počet kreditů Forma zakončení Semestr Rozsah výuky (Př+Cv+Sem) Vyučující
Chemie potravin ACH/CHP 4 Zp, Zk ZS 3+0+1 Barták
Analýza potravin a přírodních produktů ACH/APP 2 Zk ZS 2+0+0 Barták
Potravinářské technologie a biotechnologie ACH/PTECH 3 Zk LS 2+0+0 Burešová
(TUB Zlín)
Senzorická analýza ACH/SEAN 1 K ZS 1+0+0 Balík
(MZU Brno)
Základy práva ACH/PP 2 K LS 1+0+1 Škurek (právnícká fakulta)
Úlohy z analýzy potravin v rámci předmětu
ACH/PAC
(c) Ondřej Kurka, 2012